Universell utforming av IKT for utviklere og testledere

Kommentarer

Godt kurs, omfattende, grundig og dermed også tidkrevende. Men for meg som er testleder lokalt var det akkurat det jeg trengte!

Kode snutt eksemplene skulle ha hatt noe farge syntaxt for å få litt lettere å lese av eksempel kodene.

Kurset tar for seg viktig tematikk, og gir en til tider noe enkel innsikt i noen av problemstillingene knyttet til universell utforming. Kurset har dog en del feil og mangler. Jeg skulle for eksempel ønsket at kurset fikk seg en skikkelig språkvask og "betatest" før det ble lansert.