Guide til statens reiseavtaler

Kommentarer

Hvis man jobber med forvaltning av SPH er kurset overfladisk. Kunne tenkt meg mer dybde- det er jo ofte de "vanskelige" spørsmålene/ avvikene som er utfordringen.

I sin enkelhet ga den nok informasjon, selv om det ikke tok opp utfordrende emner

Ingen info om forskjell tjenestereise og yrkesreise

Greit å ha vært igjennom.

OK!

Noen av svaralternativene er ikke direkte omtalt i teksten, teksten kunne således vært noe mer detaljert.

Kurset var veldig overordnet og ikke så detaljert som jeg kunne ønske, men gjennom spørsmålene i "test deg selv" kom det frem poenger som jeg ikke var klar over fra før.

Flott kurs, tydelige og klare svar

Kan lære mer om jeg kunne sitte mer opptre

Godt potensialet, men ikke helt der enda. Litt forvirrende spørsmål og format av kursen. Ville fortrukket en side per tema og en knapp som sier "neste side". Et slik format som mange andre kurs og f.eks undersøkelser ser ut.