Guide til statens standardavtalar, SSA

Kommentarer

ikke nok info

Fullstendig bortkastet tid

Kurset var informasjonsrikt. Man er selv selvstendig til å lese og teste seg selv underveis.

Lite intuitivt

Bra gjennomgang

Ikke nødvendigvis like relevant med spørsmål om hvilket bilag det enkelte element (som f.eks.) skal være i, det klarer man å finne når man jobber med bilagene. Mer vesentlig at det testes i kontraktsvilkårene.

Dette var greit kurs for å få litt forståelse for rutiner innen anskaffelser.

Det står ikke noe om ssa-sky eller lille sky.

Verdifull og enkel gjennomgang på et overordnet nivå.

Trenger SSA SKY inn i modulen