Guide til statens standardavtalar, SSA

Kommentarer

Verdifull og enkel gjennomgang på et overordnet nivå.

Trenger SSA SKY inn i modulen

Dette kan vanskelig betraktes som et kurs, var kun noen helt generelle betraktninger

Kurset er altfor overfladisk og gir ikke noe faglig innsikt eller kompetanse. Bortkastet tid

Det er mulig jeg ikke fikk opp alt, men dette var en svært snaut kurs som ikke ga ny informasjon, og ikke hjelp til å utforme bilag.

Effektivt! Dog litt mangelfullt.

Fant ikke generell / detaljert info om strukturen i SSA, f eks kunne jeg ikke finne svar på "test deg selv" spørsmålene ved å gå gjennom kurset (hvilke bilag finnes, hva skal stå i hvert, etc).

Informasjonen er ok. Jeg skulle selvsagt ønske den gikk litt mer inn i detaljene.

Litt for overordnet nivå

Kunne med fordel ha lagt inn avtalene, slik at det var lettere å se på de ifm spm ang bilagene