Er det sikkert? Informasjonssikkerhet for ledere

Kommentarer

Bra

Gi noen konkrete eksempler på tiltak for vise hvor lett det kan gjøres som feks krav til passord

Litt foreldet

Bra kombinasjon med tekst, video og illustrasjoner som gjorde det enkelt å få med seg budskapet.

Kan nok med fordel være mer "kjøtt på benet". Greie bulletpoints men ønsker mer informasjon.

76

Enkelt og godt forklart. Anbefales.

Kort og presist

Viktig og godt kurs

Ypperlig for å få rask oversikt :)