Finn Veien – et e-læringskurs basert på prosjektveiviseren.no

Kommentarer

God e refleksjonspunkter underveis

Strukturert, lærerikt selv for erfarne prosjektledere, nyttige referanser til prosjektveiviseren som oppslagsverk om man skulle lure på noe i etterkant.

Takk for et fint kurs. Jeg har lært mye. Fint med spørsmål og svaralternativer. Det er for meg litt forstyrrende, her på computerens layout, at svarene legger seg "over" spørsmålene, når jeg trykker for å se svarene. På den måte ses ikke spørsmålet, samtidig med at jeg leser svaret, og jeg opplever, at det forsinker læringen. Det ville for meg være bedre å fremdeles kunne se spørsmålet, når jeg trykker og så leser svaret

Greit og konstruktivt kurs med mange nyttige poenger.

Man bør kunne en del om prosjektledelse fra før for å få nyte av kurset. Det er en god innføring i hvordan Offentlig sektor jobber med prosjeker, spesielt hvis man kun har erfaring fra det private næringsliv.

Bevisstgjørende og nyttig

Nyttig kurs!

Litt for overfladisk, men en grei oppsummering av de viktigste punktene.

Si til dem de må ta dette kurset

Det var ikke så veldig spennende