Finn Veien – et e-læringskurs basert på prosjektveiviseren.no

Kommentarer

Litt uoversiktlig

gjør det lettere

auhfgha

OK men videoene går litt fort

Kurset var for enkelt, og case for enkelt, kan kanskje fungere som en helt enkel intro til prosjektarbeid.

Fin framstilling av ulike problemstillinger i et prosjekt

God faglig innhold. Måten informasjon var presentert på er ganske kreativit og informativt.

God e refleksjonspunkter underveis

Strukturert, lærerikt selv for erfarne prosjektledere, nyttige referanser til prosjektveiviseren som oppslagsverk om man skulle lure på noe i etterkant.

Takk for et fint kurs. Jeg har lært mye. Fint med spørsmål og svaralternativer. Det er for meg litt forstyrrende, her på computerens layout, at svarene legger seg "over" spørsmålene, når jeg trykker for å se svarene. På den måte ses ikke spørsmålet, samtidig med at jeg leser svaret, og jeg opplever, at det forsinker læringen. Det ville for meg være bedre å fremdeles kunne se spørsmålet, når jeg trykker og så leser svaret