Den gylne pennen – et e-læringskurs i klarspråk

Kommentarer

Nyttig generelt, men litt mer om kommunikasjon generelt enn om klart språk.

godt forklart men noe langdrygt.

Veldig nyttig kurs

sa

Bra

Kurset er veldig rettet mot statlige ansatte. Videoformatet er også ensformig og det går ganske tregt. Når det er sagt, er det mange gode poeng her og de fleste som jobber med tekst vil lære et og annet nytt.

Relevant for alle i offentlig sektor

comprehendable and easy to use.

Brukervennlig og nyttig kurs !

Veldig nyttig informasjon som enkelt tar for seg de viktigste tingene man bør tenke på når man skriver.