Kurs i journalføring og arkivering

Kommentarer

Grei oppfrisking og presisering av ting vi skal kunne fra før.

Veldig nyttig kurs.

Enkelt og forståelig

Et nyttig kurs for meg som nyansatt.

Litt forvirrende lagt opp, lett å gå videre uten å skjønne at du skulle ha scrollet ned.

Dette bør alle som jobber i det offentlige ta

Godt og oversiktlig kurs. Fin kombinasjon av video og tekst

Muligens

En fin og lett måte å få en forståelse på dette.

Kunne med fordel ha vært kuttet ned på tidsbruken, Effektivitet. Litt rotete oppsatt kusrmodul.