GOD START! Startpakke for nyansatte i staten

Ta godt vare på den nyansatte. I GOD START! har vi satt sammen en startpakke med e-læringskurs og aktiviteter som gir den nyansatte en god introduksjon til å jobbe i staten.

Kunnskap om offentlig forvaltning er viktig for den nyansatte. GOD START er en startpakke med grunnopplæring for de første 6 månedene. Den inneholder blant annet e-læringskurs i grunnleggende forvaltningskunnskap, hverdagstips og skjema til oppfølgingssamtaler med leder. GOD START kombineres med opplæring som er spesifikk for egen virksomhet.  

De ulike aktivitetene i startpakken er en blanding av ulike e-læringskurs og andre aktiviteter som å få fadder og gjennomføre samtaler med din leder

Faglig innhold

Startpakken i GOD START! inneholder e-læringskurs som tar for seg følgende tema:  

 • Grunnleggende forvaltningskunnskap 
 • Forvaltningsloven 
 • Forvaltningsetikk 
 • Offentleglova 
 • Medarbeidersamtale i staten 

I tillegg får den nyansatte tilgang til:  

 • Refleksjonsskjema til to- og femmånederssamtale 
 • Informasjon om hva en fadder kan brukes til  
 • Nyttige lenker for nyansatte i staten
 • Ti tips til nyansatte
 • Aktivitetsoversikt for den nyansatte
 • Den store statsquizen

Slik tar du i bruk GOD START!

Det er ditt ansvar som leder å tilrettelegge for en god introduksjon.

 1. Del GOD START! (http://godstart.difi.no/) som en lenke til din nyansatte, for eksempel i ansettelseskontrakten. 
 2. Utnevn en fadder for din nyansatte. Avklar hvilke oppgaver som skal utføres av fadder og hva du som leder skal gjøre.  
 3. Lag en introduksjonsplan for den nyansatte som kombinerer GOD START med opplæring som er spesifikk for egen virksomhet.   
 4. Følg opp den nyansatte med to- og femmånederssamtale. Her finner du skjema for oppfølgingssamtaler for leder Den nyansatte finner sitt skjema i GOD START. 

Du kan lese mer om introduksjon og innfasing av nyansatte på Arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/personalledelse/personaloppfolging/introduksjon-og-innfasing   

Tekniske krav for å bruke kurset
 • GOD START er laget som en webapp for å tilfredstille krav til universell utforming. Det er en nettside som er optimalisert for å vises på telefon og PC
 • GOD START krever ingen pålogging. Det er kun e-læringskursene som har innogging.
 • GOD START er en løsning laget i Wordpress og det er ingen mulighet for den enkelte virksomhet å legge inn egne kurs.  

Del erfaringer

Vi logger ikke hvem som bruker webappen God start, bare hvor mange – og vi har gode tall. Men for å kunne få samlet litt brukererfaringer har vi opprettet en Facebook-gruppe som vi hadde satt pris på om du ville melde deg inn i og dele dine erfaringer: https://www.facebook.com/groups/godstart/

Last ned

Presentasjon God start.pptx
pptx 3.65 MB
Mal for oppfølgingssamtale for leder.docx
docx 20.82 KB
Forslag til epost fra HR til leder.docx
docx 22.1 KB